Det som gör SamWest unikt är

 • De flesta leasingbolag har som affärsidé att omsätta så mycket pengar som möjligt.
  • Vår affärsidé är, att genom vårt personliga engagemang hjälpa Dig med optimal finansiering på dina leasingbilar. 
 • De flesta leasingbolag begränsar möjligheterna genom stora ramavtal och ett fåtal leverantörer.
  • Vi arbetar med individuellt anpassade avtal och många leverantörer.
 • De flesta leasingbolag styrs av anonyma ekonomer och datarutiner.
  • Vi styrs av kompetenta medarbetare som tillför mervärden till våra kunder och som är intresserade av bilar och tillvaratar pålitliga processer. 
 • De flesta leasingbolag finansierar enbart nya bilar.
  •  Hos SamWest är det Du som kund som avgör val av bil, ny eller begagnad.
 • De flesta leasingbolag har fasta avtalsperioder och fasta restvärden.
  • Dina förutsättningar utgör grunden för att optimera finansieringskalkylen. 
 • De flesta leasingbolag inriktar sig på större vagnparker och stora företag.
  • Vi arbetar med alla företag, även mindre och medelstora företag och enstaka bilar.
 • De flesta leasingbolag har en stor växel och många tjänstemän som är svåra att nå.
  • Vi har personliga kontaktmän som själva svarar i telefon och som tar beslut direkt.
 • De flesta leasingbolag har en mycket formell och strikt kreditbedömning.
  • Vi har en mänsklig syn på kreditbedömning och väger in helhetsbilden. 
 • De flesta leasingbolag är ganska lika varandra.
  • Vi är olika alla andra; vi är mänskligare och vi är mer flexibla. Vi utgår från Dig och Dina behov. 

Vi vet att vi oftast kan erbjuda

det bästa alternativet.